انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

حمل و نقل جاده ای

این شرکت با تجهیز ناوگان زمینی خود بالغ بر 120 دستگاه کامیون های واجد شرایط کنوانسیون TIR و CMR با قابلیت حمل هرگونه محموله از ایران به اقصی نقاط جهان و بلعکس را داراست . در این شیوه بالاخص حمل کانتینری برای محصولات ترانزیتی به کشورهای CIS با کیفیت زمانی و رقابتی برای مشتریان گرامی سرویس ارائه مینماید .
حمل و نقل دریایی

این شرکت توانایی حمل محصولات مختلف دریایی از جمله کالاهای کانتینری - فله - عمومی - پروژه ای و سنگینی بالاخص از مبادی آسیای شرقی می باشد و برای مشتریان محترم در صورت درخواست از exwork سرویس خود را ارائه می نماید
حمل و نقل هوایی

در این روش از حمل که مبنای سرعت و دقت بیشتر مورد نظراست با استفاده از قرارداد های همکاری با خطوط هوایی خارجی این شرکت قابلیت جابجایی محمولات مختلف را به ایران و سایر کشورها داراست .

شرکت حمل و نقل بین المللی پروارترابر با داشتن سابقه 20 ساله در حوزه ترانزیت کالا توانسته است خود را در مجامع بین المللی مطرح و به عضویت سازمان های بین المللی از جمله فیاتا […]

از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي آزﻣﻮده این ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ترانزیتی و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ از اﻗﺼﺎء ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن به خصوص ترانزیت کالا به آذربایجان و عراق و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. […]

برخی از مشتریان ما

برخی از مشتریان