انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

 

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

آدرس : تهران – ایرانشهر شمالی – روبروی ساختمان ترافیک – پلاک 144
تلفن : 88812289 – 88834504 – 88833758 (21) 98+
فاکس : 88304903 (21) 98+
ایمیل : Info@parvatarabar.comInfo@parva.org
سایت : http://www.parvatarabar.com

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما