انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

مشاور حمل و نقلشرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر با داشتن مشاوران و تحلیل گران حوزه صنعت حمل و نقل توان ارایه خدمات مشاوره ای در خصوص تخصیص دادن بهترین نوع حمل  و کم کردن هزینه و رضایتمندی صاحبان کالا ،پاسخ به استعلام کرایه بارهای کفی، کمپرسی، کمرشکن ، سنگین و فوق سنگین را دارد.

به تجربه ثابت شده است که صرف ارائه خدمات با کیفیت کافی نمیباشد، بلکه توجه به درخواست مشتریان ، افزایش مستمر کیفیت ، کاهش هزینه ها و نهایتا سرعت در انجام امور از مهمترین اصول در ارائه خدمات مورد قبول میباشد.