انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

شرکت حمل و نقل بین المللی پروارترابر با داشتن سابقه 20 ساله در حوزه ترانزیت کالا توانسته است خود را در مجامع بین المللی مطرح و به عضویت سازمان های بین المللی از جمله فیاتا ، سازمان ایرو در آید.

 FIATAIRUCMRKhorassan International Co. AssociationTTOPersian Customs
موضوعات: عضویت ها

ديدگاه خود را بيان کنيد