انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

کد ملی

تلفن

وضعیت تاهل

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

مشخصات تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

وضیعت نظام وظیفه (ویژه آقایان)

وضیعت خدمت

علت معافیت

توضیحات

تخصص

نوع فعالیت

کد امنیتی
captcha