انگلیسی / فارسی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر

خدمات کریری و فورواردری با مسئولیت محدود


تلفن نام و نام خانوادگی نمایندگی ردیف
 09149521033  امین نوقدلی  اردبیل 1
 09118149920  بهراد محمدزاده  آستارا 2
09143474046 سوسن رضازاده ارومیه 3
09171631030 افشین کیانی بندر عباس 4
09153583075 علیرضا دست باز لطف آباد 5
 09188741315  احمد احمدیان  مریوان(باشماق) 6
 09141146174  علی کریم نژاد عرفان  تبریز(سهلان) 7
 09155290253  محمد علی هروی  دوغارون 8
 09141526021  ناصر مسرت  بیله سوار 9
 09141152351  عادل یحیوی  جلفا 10
 09151126052  احمد آزمون  سرخس 11
 09147988556  اسماعیل محمدی بازرگان  بازرگان 12